Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Handelsrättslig översiktskurs

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Kredit- och obeståndsrätt

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Processrätt

Rättskunskap I

Rättskunskap II

Skatterätt

Skatterätt med fastighetsinriktning

Straffrätt

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära