Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Ledarrollen i projektmiljöer

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära