Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Tema lärande och utveckling

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära

Vetenskapliga metoder

Vetenskapliga metoder I

Vetenskapliga metoder II