Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivarprojekt 1

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära