Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning I

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Tillämpad idrottspsykologi

Träningslära

Ytteknik och tribologi