Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Den nya politiska historien

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Praktik 1 historia

Regioners organisering i tid och rum

Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF

Ämnesperspektiv på regionalt samhällsbyggande