Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Den nya politiska historien

Historia I

Historia II

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturarvspedagogik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Regioners organisering i tid och rum

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Ämnesperspektiv på regionalt samhällsbyggande