Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Den nya politiska historien

Digitala medier och webbpublicering

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kommunikation och digitalisering av turism

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturarvspedagogik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism