Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap II

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den nya politiska historien

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå