Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Den nya politiska historien

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3