Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Den nya politiska historien

Det kusliga i litteratur, film och konst

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kreativt skrivande II

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturarvspedagogik