Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arkivkunskap II

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Den nya politiska historien

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Historia I

Historia II

Historia III

Historia III med didaktisk inriktning

Historia med didaktisk inriktning 1

Historia med didaktisk inriktning 4

Historia med didaktisk inriktning 5

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Konst och design I

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturarvspedagogik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv