Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Natur- och kulturturism

Naturgeografi och GIS

Orienteringskurs i GIS

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Tillämpad geodesi

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik