Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Europakunskap

Fjärranalys och digital fotogrammetri

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Genus och politik - teori och metodologi

Geodesi

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Naturgeografi och GIS

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Orienteringskurs i GIS

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling