Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geografiska informationssystem II

Glokala relationer

Grundläggande fastighetsjuridik

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Naturgeografi och GIS

Organisering, interaktion och samhälle

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III