Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Naturgeografi och GIS

Organisationsanalys

Orienteringskurs i GIS

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Samhällsvetenskapliga metoder