Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geodesi

Geografiska informationssystem II

Grundläggande fastighetsjuridik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Naturgeografi och GIS

Objektorienterad modellering

Orienteringskurs i GIS

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Praktikkurs geografisk informationsteknik