Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Avancerad kvantmekanik

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik IV med didaktisk inriktning

Fysikalisk elektronik

Inledande modern fysik

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Kvantfysik II

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivarprojekt 1

Matematisk fysik II

Mekanik med tillämpningar 2

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Nanovetenskap I

Naturvetenskap och teknik F-3

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Svepprobmikroskopi

Teknik I med didaktisk inriktning