Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Avancerad kvantmekanik

Digitala analysmetoder

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik IV med didaktisk inriktning

Fysikalisk elektronik

Grafisk form II

Inledande modern fysik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Kvantfysik II

Matematisk fysik II

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Mekanik med tillämpningar 2

Nanovetenskap I

Naturvetenskap och teknik F-3

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv