Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Avancerad kvantmekanik

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik IV med didaktisk inriktning

Fysikalisk elektronik

Inledande modern fysik

Karaktärisering av material

Kvantfysik II

Matematisk fysik II

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Mekanik med tillämpningar 2

Nanovetenskap I

Naturvetenskap och teknik F-3

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Svepprobmikroskopi