Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk mekanik I

Avancerad kvantmekanik

Bioindustriella processer

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Experimentell problemlösning och dataanalys

Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets teori

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Fysik I med didaktisk inriktning

Fysik III med didaktisk inriktning

Fysik IV med didaktisk inriktning

Fysikalisk elektronik

Inledande modern fysik

Kemiteknik

Kvantfysik II

Matematisk fysik II

Mekanik med tillämpningar 2

Nanovetenskap I

Naturvetenskap och teknik F-3

Naturvetenskap, teknik, bild och drama

Svepprobmikroskopi

Teknik I med didaktisk inriktning

Teknik IV med didaktisk inriktning

Termodynamik och statistisk fysik

Universum - en resa genom kosmos