Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Digitala medier och webbpublicering

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kommunikation och digitalisering av turism

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv