Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Europakunskap

Folkhälsovetenskap praktik

Genus och politik - teori och metodologi

Hälsa på lika villkor

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Internationell Politik

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsplanering som en demokratisk process