Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Folkhälsovetenskap praktik

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Individ, grupp och familj

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Juridik för det sociala arbetet

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Ledning och administration i socialt arbete

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning