Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Beskattningsrätt I

Folkhälsovetenskap praktik

Handelsrättslig översiktskurs

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kredit- och obeståndsrätt

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Processrätt

Rättskunskap I

Rättskunskap II

Skatterätt

Skatterätt med fastighetsinriktning

Straffrätt

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv