Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Folkhälsovetenskap praktik

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Ledarskapets psykologi

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi