Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Den projektorienterade organisationen

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Ledarrollen i projektmiljöer

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv