Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Instrument och praktiskt gehör

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kommunikation och varumärke

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivarprojekt 1

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv