Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Digitala analysmetoder

Folkhälsovetenskap praktik

Grafisk form II

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till geomediastudier

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation

Visuell kommunikation och design II