Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Produktionssystem

Userinnovation I

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv