Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kreativt skrivande II

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats