Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den svenska idéhistorien

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Idéhistoria I: Moderna tider

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Introduktionskurs i kulturpolitik

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap: från renässans till romantik och realism

Konst- och bildvetenskap: modernism, postmodernism och samtidskonst

Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer

Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs

Kultur och globalisering

Kulturarv

Kulturpolitikens praktik

Kulturprojekt

Kulturvetenskaplig metod II