Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Folkhälsovetenskap praktik

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Konst och design I

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Skissteknik I

Visuellt tänkande och gestaltning

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv