Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Bioindustriella processer

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Folkhälsovetenskap praktik

Forskningspraktik i kemi och kemiteknik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kemiteknik

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv