Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Biokemi

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Inledande kemi

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kemi III med didaktisk inriktning

Kemi kandidatarbete

Kemi med didaktisk inriktning 1

Kemi med didaktisk inriktning 4

Kemi med didaktisk inriktning 5

Kemiska beräkningar

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Makromolekylers fysikaliska kemi

Makromolekylers fysikaliska kemi

Materia

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

Molekylär bioteknik med tillämpningar D