Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Folkhälsovetenskap praktik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare

Våld i nära relationer ur ett folkhälsoperspektiv