Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Folkhälsovetenskap praktik

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Hälsa på lika villkor

Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Hälsofrämjande arbete I

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik