Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Ekonomisk utvärderingsmetod

Filmvetenskap I

Finansiella marknader, risk och försäkring

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi