Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Filmvetenskap I

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Ytteknik och tribologi