Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

Investering och finansiering

Marketing Strategies

Produktionsekonomi

Sales management

Service management

Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling

Verksamhetsstyrning