Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

International Financial Accounting

Investering och finansiering

Produktionsekonomi

Redovisning och styrning

Sales management

Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling