Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

Investering och finansiering

Produktionsekonomi

Tjänsteutveckling inom fastighetsförmedling

Verksamhetsstyrning