Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Europakunskap

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Genus och politik - teori och metodologi

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hälso- och sjukvårdsadministration

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

International Financial Accounting

Internationell Politik

Investering och finansiering