Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Business Marketing

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Ekonomistyrning II

Evidens i socialt arbete

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hållbara affärer och ledarskap

Individ, grupp och familj

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering