Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

International Financial Accounting

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet