Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Externredovisning III

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete