Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Business Marketing

Ekonomisk utvärderingsmetod

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Finansiella marknader, risk och försäkring

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Industriell organisering

International Financial Accounting