Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Analys och geometri

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande analys

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

Inledande matematik