Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Fotografins filosofi IV: Bilden av staden

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering

International Financial Accounting

Investering och finansiering