Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell informationssystemforskning

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Användartester, prototyping och utvärdering

Business Marketing

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Ekonomistyrning II

Externredovisning III

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Hållbara affärer och ledarskap

Industriell ekonomi - examensarbete